Image without a name

Toezicht op fabrieken 

In onze toeleveringsketen bevinden zich een paar naaiateliers en fabrieken in risicolanden. Om deze te controleren, bezoeken we ze minstens één keer per jaar. Op deze manier kunnen wij de de kwaliteit van onze producten en de omstandigheden waar onze medewerkers in de fabriek in werken met eigen ogen zien. Onze lokale inkoop- en kwaliteitsteams voeren inspecties uit in verband met de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de kwaliteit van de producten. 


We controleren de omstandigheden bij onze leveranciers ook via onafhankelijke audits. Hierbij werken we nauw samen met anderen in de sector. Door onze krachten te bundelen, kunnen we namelijk meer bereiken. Zo werken we voornamelijk met het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). Dit is een onafhankelijke organisatie en heeft als doel de arbeidsomstandigheden binnen de productieketens wereldwijd te verbeteren. Tijdens zo'n audit controleert een onafhankelijke beoordelaar de hele fabriek, praat met de werknemers en controleert de administratie. Het doel van deze audit is na te gaan waar de fabriek verbeteringen kan doorvoeren. Voor meer informatie kun je een bezoek brengen aan amfori


Door feedback te geven en samen te werken aan verbeteringsplannen, proberen we onze leveranciers bij te staan met hun verbeteringsproces. Op die manier kunnen we onze leveranciers helpen hun arbeidsomstandigheden stap voor stap te verbeteren. 

Gezondheid en veiligheid op het werk 

MS Mode ondertekende in 2013 het Bangladesh-akkoord, in 2018 het Transitieakoord en in 2021 het Internationale Akkoord. Het Internationale Akkoord is een juridisch bindende overeenkomst tussen kledingmerken, detailhandelaars en vakbonden om Ready-Made Garment- (RMG) en textielfabrieken veilig te maken. In onze partnerfabrieken in Bangladesh worden veiligheidscommissies opgeleid en worden alle werknemers geïnformeerd over veilige werkomstandigheden. De fabrieken worden ook regelmatig onderworpen aan onafhankelijke controles op brand- en bouwveiligheid en elektriciteit. In de loop der jaren hebben ze hard gewerkt en veel verbeteringen aangebracht.